Media

Phillip Wain 43rd Anniversary Day Event - Amphawa Back in Timeคลิปบรรยากาศกิจกรรม Exclusive One Day Trip : Amphawa Back in Time ที่ ฟิลิป เวน พาท่านสมาชิกร่วมย้อนวันวานวิถีไทยสไตล์ขวัญ-เรียม ณ อัมพวา เนื่องในโอกาสครบรอบ 43 ปี ฟิลิป เวน