Cookie Policy

การเก็บและใช้คุกกี้

การเก็บและใช้คุกกี้
เว็บไซต์ ฟิลิป เวน มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้

 


ข้อมูลเบื้องต้น
เราจะทำการเก็บข้อมูลเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ตามที่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์ เช่น เมื่อมีการทำการนัดหมาย การขอข้อมูล การโพสต์รูปภาพ การส่งข้อคิดเห็น สำหรับการสมัครเพื่อเป็นสมาชิกหรือการใช้บริการต่างๆ อาจมีการขอข้อมูลเพิ่มเติม
การรับรองของเรา
 1. ข้อมูลของคุณจะถูกนำมาประมวลผล แต่จะเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย มีความเป็นธรรม และโปร่งใส
 2. ข้อมูลของคุณจะถูกรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ชัดแจ้ง และชอบด้วยกฎหมาย และจะไม่ถูกประมวลผลต่อไปในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้
 3. ข้อมูลของคุณจะเพียงพอ เกี่ยวเนื่อง และจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นกับวัตถุประสงค์ซึ่งข้อมูลจะถูกประมวลผล
 4. ข้อมูลของคุณจะเพียงพอ และในกรณีที่จำเป็นข้อมูลจะถูกเก็บอย่างเป็นปัจจุบัน โดยมีขั้นตอนที่มีเหตุผลเพื่อรับรองว่าข้อมูลของคุณจะมีความถูกต้อง เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการประมวลผล และจะถูกลบหรือยืนยันโดยไม่ชักช้า
 5. ข้อมูลของคุณจะถูกจัดเก็บในรูปแบบที่ไม่อนุญาตให้การระบุถึงตัวตนมีระยะเวลาการเก็บยาวนานกว่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลของคุณถูกจัดเก็บเพื่อการประมวลผล
 6. ข้อมูลของคุณจะถูกประมวลผลในลักษณะที่มีการรับรองความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลนั้น รวมถึงการป้องกันต่อการประมวลผลที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือละเมิดกฎหมาย และป้องกันต่อการสูญหายโดยอุบัติเหตุ การทำลาย การทำให้เสียหาย โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมหรือวิธีการที่เป็นระบบ
1.ข้อมูลของคุณดังต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่เราจัดเก็บ
 • ชื่อ
 • อีเมล
 • เบอร์โทรศัพท์
 • หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address)
 • ประเภทบราวเซอร์
 • โดเมน
 • เว็บไซต์ที่เยี่ยมชม
 • เวลาเข้าเว็บไซต์
 • ที่อยู่เว็บไซต์อ้างอิง
  ในกรณีที่คุณสมัครสมาชิกหรือใช้บริการใด เว็บไซต์จะเก็บข้อมูลต่อไปนี้เพิ่มเติม
 • เพศ
 • การตั้งค่าต่างๆ
ข้อมูลดังกล่าวอาจมาจากการให้ข้อมูลจากคุณหรือจากการเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ ฟิลิป เวน

2.การใช้ข้อมูล
ในกรณีที่คุณได้ให้ความยินยอมแก่ ฟิลิป เวน เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์หลายอย่าง รวมถึงและโดยไม่มีข้อจำกัดเพียงการตอบรับคำขอของคุณ การปฏิบัติตามธุรกรรมที่คุณทำขึ้น การวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติ และการตลาด ในส่วนของการตลาดนั้น บางครั้งเราอาจจัดส่งวัสดุเพื่อการส่งเสริมการขายและการตลาด เช่น ข้อเสนอเกี่ยวกับสินค้า หรือข้อมูลใหม่ๆ แก่ผู้ใช้เว็บไซต์

3. ข้อผูกพันในการให้ข้อมูลทางทะเบียน
คุณต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณที่เป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ อย่างทันทีในแบบฟอร์มลงทะเบียน คุณต้องรักษาข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อทำให้ข้อมูลนั้นเป็นความจริงถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์

4. การแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวแก่บุคคลที่สาม
ในกรณีที่คุณได้ให้ความยินยอมแก่ ฟิลิป เวน เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่ผู้รับเหมาทำงานในกรณีที่จำเป็น เพื่อจุดประสงค์ในการให้บริการ ตัวแทน และผู้รับเหมาเหล่านี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ นอกเหนือไปจากเพื่อเป็นการให้บริการตามขอบเขต ที่ได้ทำสัญญาไว้กับ ฟิลิป เวน เท่านั้น

5. คุกกี้บนเว็บไซต์
คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลเล็กๆ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์ของคุณ คุกกี้มีประโยชน์เนื่องจากอนุญาตให้เว็บไซต์สามารถจดจำอุปกรณ์ของผู้ใช้ และให้คุณไปยังหน้าเว็บต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ, จดจำค่าที่เลือกใช้ และปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้โดยทั่วไป นอกจากนี้ ยังใช้เพื่อปรับแต่งโฆษณาให้ตรงกับความสนใจของคุณ โดยการติดตามการเรียกดูเว็บไซต์ต่าง ๆ ของคุณ
เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์ที่ดีเมื่อคุณเยี่ยมชมเนื้อหาในเว็บไซต์และยังช่วยให้เราปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์แอมเวย์ ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ โดยคุกกี้ที่เราใช้นั้นมีความปลอดภัย
คุกกี้เซสชั่นจะถูกลบออกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์ ขณะที่คุกกี้ถาวรจะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของคุณหลังจากปิดเบราว์เซอร์ไปแล้ว (เพื่อจดจำค่าที่เลือกใช้ของคุณเมื่อคุณกลับมาที่ไซต์นี้)
คุณมีสิทธิ์ปฏิเสธการเก็บข้อมูล และลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บไว้โดยการลบคุกกี้ ในกรณีที่คุณได้รับความเสียหายอันเกิดจากความสูญหาย หรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เกิดจากการถูกจารกรรม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ฟิลิป เวน ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และ ฟิลิป เวน ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้น

6.ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ
ในการคุ้มครองและป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้น เว็บไซต์ของเราได้วางมาตรการควบคุมภายในเพื่อกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อป้องกัน และให้ความปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญ